Z jakiego powodu dochody firmy nie świadczą o jej rzeczywistej sytuacji materialnej?

Posted on 26/04/2022 7:28am

Każdy biznesmen chce, żeby obroty w jego firmie były jak największe. Hipotetycznie przedmiot biorąc nie przedstawiają one rzeczywistej sytuacji materialnej firmy, ponieważ nie uwzględniają kompletnych kosztów prowadzenia działalności.


Mogłyby być nimi opłaty za prąd lub pozostałe media, a także przykładowo wypłaty dla pracowników.
budynek szkoły
Source: flickr.com


Podobnie w ekonomii ta kwestia odnosi się do takiego terminu jak przychody, gdyż są to uzyskane lub należne wpływy w ramach kierowanej działalności. Mogłaby być ona przeprowadzana samodzielnie czy na podstawie stosunku pracy. Przeważnie określeniem tym nazywamy łączną wielkość sprzedaży dóbr, wyrobów oraz usług netto w jakimś okresie rozliczeniowym.

Zaintrygował Cię nasz opis? Przejdź więc do następnego zagadnienia i czytaj całość tutaj (https://filmar-group.pl/) do woli o interesujących Cię kwestiach.

Mógłby być nim np. dzień, kwartał lub rok rozliczeniowy. Poza tym przychody to nie tylko powiększenie papierów wartościowych takiego podatnika, lecz także zmniejszenie jego obciążeń. Zazwyczaj jest to połączenie wymienionych okoliczności. Należy także pamiętać, że przychodem mogą być określone np. intratne zmiany kursów walut czy przyrost wartości aktywów na giełdzie. Zyskami są także odsetki pozyskiwane przez przedsiębiorcę z udzielanych pożyczek czy też papierów dłużnych.


W języku kolokwialnym pojęcie przychodu oraz dochodu są stosowane zamiennie, jednak jest to duży błąd, ponieważ dochody są to przychody zmniejszone o koszty jego uzyskania.


Są nimi wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, jego utrzymywania oraz zabezpieczenia jego źródła. Powinny być one jednak powiązane z wykonywaną działalnością. Poza tym nie wszystkie ponoszone przez biznesmena związane z działalnością wydatki traktuje się jako koszt podatkowy.

Tags: nauka, rok, towar