Jak wygląda wstępny instruktaż bezpieczeństwa i higieny pracy?

Posted on 21/10/2021 8:50am

Szkolenia BHP to nieodłączny fragment funkcjonowania firmy. Chlebodawca nie może bowiem przyjąć do pracy pracownika, jaki nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wstępne szkolenia BHP aranżowane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich podstawowym celem będzie dostarczenie pracownikowi informacji oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i zaznajomienie pracownika (zobacz cechy lidera) z zagrożeniami następującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Wstępne szkolenie BHP mieści między innymi szkolenie (szkolenie lean management) ogólne a także instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny winien być przeprowadzony w taki sposób, by zapoznać pracobiorcę z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w obowiązującym pracowników danej firmy regulaminie pracy i z regułami udzielania pierwszej pomocy (czytaj więcej o firmie Gemmar). Szkolenie ogólne z zasad BHP odbywają: nowo zaangażowani pracownicy, żakowie - praktykanci jak też uczniowie szkół zawodowych zaangażowani celem praktycznej nauki rzemiosła. Szkolenie to powinno być zrealizowane koniecznie przed przyjęciem pracownika do pracy.
bhp
Source: pixabay.com


Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracować. Ma na celu zaznajomienie pracownika z zagrożeniami zachodzącymi na owym stanowisku, metodami ochrony przed zagrożeniami jak też metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Winien obejmować on następujące kroki: rozmowę wstępną instruktora (dla przykładu przełożony pracownika) z pracownikiem, pokaz oraz objaśnienie przez instruktora wszelkich działań, jakie ma realizować zatrudniony na danym stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych strategii pracy, eksperymentalne wykonanie czynności przez pracownika i ewentualna ich korekta przez instruktora, samodzielna praca zatrudnionego pod dozorem szkoleniowca.Szkolenie stanowiskowe musi być zakończone egzaminem wiadomości z zakresu bezpiecznego realizowania pracy. Pozytywne zdanie takiego egzaminu to podstawa do dopuszczenia pracownika do pracy na wskazanym stanowisku . Czas trwania owego instruktażu winien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracobiorcy, uprzedniego stażu pracy oraz typu pracy jak też zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na jakim pracobiorca ma być zatrudniony.


Jak odszukać firmę szkoleniową proponującą instruktaże BHP? To nic trudnego, starczy w swój laptop wbić: usługi bhp Warszawa czy kursy bhp Warszawa.

Tags: nauka, stanowisko, pracownik do pracy